TG
Algemene voorstellingWaarvoor kunt u bij ons terecht?Wat bieden wij?Wie zijn wij?Hoe verloopt het contact?

Wat zijn sociale vaardigheden?

Vaardigheden om met andere kinderen te kunnen spelen, in een groep (klas, gezin, vriendenclub) te kunnen functioneren en met anderen om te gaan, gebruik je iedere dag.

Wanneer dit contact niet vanzelf gaat, word je hier dus elke dag mee geconfronteerd en kom je veelal steeds meer alleen te staan...

Sommige kinderen hebben hiervoor wat extra hulp, steun en oefening nodig.

Snelkeuze: » voor wie?  » doelstelling  » werkwijze   » wanneer?

Info & inschrijving sociale vaardigheidstraining: contacteer ons

 

Voor wie?

Jongens en meisjes van 6 tot 9 jaar, 9 tot 12 jaar en 12 tot 14 jaar

 • die verlegen en teruggetrokken zijn, zich niet goed durven uiten of zichzelf niet durven laten zien,
 • die moeite hebben met grenzen, zowel te weinig grenzen aangeven als grenzen overschrijden,
 • met psychosomatische klachten,
 • met een negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde,
 • met speciale problemen in de sociale omgang:
  • omgang met leeftijdsgenootjes
  • pesten
  • gepest worden
  • angst om vragen te stellen
  • oogcontact ontwijken, zacht praten
  • weinig initiatieven nemen
  • weinig assertief zijn
  • in contact en spel alles zelf willen bepalen
  • zich moeilijk aan (spel)regels kunnen houden

» naar boven

Doelstelling

We willen in de eerste plaats de kinderen 'sterker' en weerbaarder maken door te werken aan hun zelfvertrouwen. Vaak is dit de oorzaak van veel 'problemen'. Daarnaast willen we sociaal inzicht en begrip bijbrengen, kinderen bewuster maken van eigen gevoelens, gedachten en handelen, waardoor ze zich beter leren te verplaatsen in de gevoelens en gedachten van anderen. En we oefenen natuurlijk sociale vaardigheden die we elke dag nodig hebben.

 

Werkwijze

Voorafgaande aan de training maken we kennis met ouder(s) en kind/jongere. Op deze manier kunnen er persoonlijke accenten worden gelegd tijdens de groepsbijeenkomsten.

Vervolgens komen we met een groepje van maximum acht kinderen/jongeren samen om door middel van oefeningen, verhalen, (rollen)spelen en gesprek sociale vaardigheden te oefenen.

Voor de jonge kinderen ligt veelal de nadruk op het oefenen van gedragingen. Voor de oudere kinderen wordt er naast het oefenen ook veel gepraat en dieper ingegaan op dagdagelijkse situaties.

De trainingen tellen 6 tot 9 sessies die 1 à 1,5 uur duren.

THEMA'S DIE BIJVOORBEELD AAN BOD KOMEN ZIJN:

 • praten en luisteren
 • gevoelens (van jezelf en anderen)
 • eigenschappen van jezelf
 • je mening
 • samen spelen/samenwerken
 • pesten
 • etc.

Na afloop van de training is er een evaluatiegesprek met ouder(s) en kind/jongere. Het is ook mogelijk dat er tussentijds een ouderavond wordt georganiseerd.

De kinderen/jongeren krijgen na afloop van elke sessie een 'thuisopdracht' mee die ze op school of met vrienden kunnen proberen of samen met de ouder(s) oefenen. Deze opdrachten zorgen ervoor dat ze de sociale vaardigheden ook effectief leren toepassen in hun eigen leven.

» naar boven

Wanneer?

De training start bij inschrijving van 6 à 8 deelnemers en vindt wekelijks of tweewekelijks plaats.

 

Informatie en inschrijving

De training van jonge kinderen (6-9 jaar) wordt gecoördineerd door Dorien Aertgeerts.
De training van kinderen (9-12 jaar) wordt gecoördineerd door Sonja Custers.
De training van jongeren (12-14 jaar) wordt gecoördineerd door Marjolijn van den Berg.

Contacteer ons voor meer informatie en/of inschrijving.


» naar boven